Корпоративні послуги

Консалтингові послуги широкого діапазону, пов’язані з можливістю підвищення вартості компанії на ринку та її інвестиційної привабливості.

КОМПАНІЯ НАДАЄ КОРПОРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

Due Diligence – комплексна, всебічна перевірка підприємства перед його придбанням або продажем. Призначена для формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування.

Фінансове планування – процес розробки системи заходів (складання планів формування доходів та витрат), щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності фінансової діяльності у майбутньому періоді.

Бізнес-планування – складання плану здійснення бізнесу, дій компанії, який містить відомості про фірму, товар, його виробництво, ринки збуту, маркетинг, організацію операцій та їх ефективність тощо.