Бізнес-планування

Бізнес-план – це документ, в якому описуються всі основні аспекти конкретного бізнесу, аналізується ринок, планується подальша діяльність компанії, розраховуються витрати на ведення бізнесу.

Як показує світова практика, бізнес-план необхідний для всіх форм та видів підприємництва і насамперед для того, щоб ретельно проаналізувати ідеї, перевірити їх розумність, реалістичність і зменшити цим ризик невдачі. Крім того, бізнес-план необхідний для інвестування.

СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ

Залежно від конкретного характеру та умов майбутньої діяльності (обсягу виробництва, виду продукції (послуги), її новизни тощо) склад і структура бізнес-плану можуть істотно відрізнятися, але змістовна сторона має бути однією і тією ж. Як правило, бізнес-план складається з наступних розділів: аналіз ринку, опис продукту (послуги), стратегія маркетингу, план виробництва, організаційний, фінансовий план.

Залежно від цілей, бізнес-планування виконується за кількома групами стандартів його складання. А саме: UNIDO, ЄБРР, BFM Group, KPMG, BP-Start UP.

ЗМІСТ СТАНДАРТНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ

  1. Резюме
  2. Цілі та завдання
  3. Аналіз ринку
  4. Продукт
  5. План маркетингу
  6. План виробництва
  7. Організаційний план
  8. Фінансовий план

Для того, щоб оцінити трудомісткість виконуваної роботи, її вартість і найкращі методи планування, проектування та оцінки, необхідно заповнити бріф на розробку бізнес-плану і відправити на e-mail.

Завантажити бріф