Фінансове планування

НАШІ ПОСЛУГИ В СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ:

Перспективне (стратегічне) планування – передбачає встановлення послідовності та термінів досягнення окремих цілей та стратегічних завдань. Зазвичай період прогнозування становить 3-5 років.

Поточне планування – дозволяє визначити на майбутній період усі джерела фінансування діяльності підприємства, сформувати систему його доходів та витрат, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити структуру його активів та пасивів на кінець планового періоду. Поточний план складається на наступний рік із розбивкою по кварталах.

Оперативне планування – розробка бюджету, який є оперативним фінансовим планом короткострокового періоду (до 1 року), відображає доходи та витрати з окремих аспектів фінансової діяльності, окремих господарських операцій або інвестиційних проектів.

strong>Бізнес-планування – складання плану, програми здійснення бізнес-операцій, дій фірми, що містить відомості про фірму, товар, його виробництво, ринки збуту, маркетинг, організацію операцій та їх ефективність, фінансовий план.